Samochód

MONIT – CO TO JEST I CZYM SIĘ RÓŻNI OD PRZEDSĄDOWEGO WEZWANIA?

Monit to wiadomość wysyłana przez wierzyciela do dłużnika. Zawiera zazwyczaj informacje o upłynięciu terminu płatności zobowiązania oraz prośbę, o jak najszybsze uregulowanie należności. Co jeszcze

Read More